• Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi

 • 6 Eylül - 13 Ekim

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi

 • Teamwork Binası Koşuyolu Cad. No:100 Kadıköy / İstanbul
 • Kontenjan: 15
 • 0

 • GÜN
 • 0

 • SAAT
 • 0

 • DAKİKA
 • 0

 • SANİYE

Etkinlik Hakkında

teamworkakademi

Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi

  Teamwork AkademiTeamwork Architects tarafından kurulan, mimari ve iç mimari alanlarda programatik eğitim programları hazırlayan bir organizasyondur. Oluşturulan tüm eğitim programları, profesyonel mimari hayatlarımızda tasarım ve uygulama aşamalarında, karşımıza çıkabilecek problemleri, çözüm öneri ve örneklerini,  projelerimizi etkileyen tüm girdilerin nasıl yönetileceğini parametrik şekilde anlatma ve uygulatmaya yöneliktir. Eğitim programlarımız, mimarlık ofis binamızda, Teamwork ekibi tarafından verilmektedir. Bu durum, eğitim programları süresince güncel proje tebrübelerinin, ofis organizasyonun ve farklı ölçek/fonksiyon projelerin daha etkileşimli şekilde katılımcılara geçmesini sağlamaktadır.

  Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimimizde genel olarak amaçlanan, reel arazilere; farklı ölçek ve fonksiyonda projeler hazırlarken oluşturulan projenin; tüm imar yönetmeliklerine, otopark/sığınak/yangın yönetmeliklerine, emsal ve ruhsat hesaplarına, arazi kot/sınır/imar durumu/plan notları verilerine uygunluğunu sağlayabilmek, tüm bu girdilere rağmen tasarımsal kararların nasıl alınacağını katılımcılara deneyimletebilmektir. Bu durum üretilen tüm konsept projeler için de aynı şekilde geçerlilik göstermektedir. Üretilen, tasarlanan ve sunum aşamasına getirilen tüm konsept projelerin yukarıdaki verilerin tümüyle uygunluk sağlaması, diğer yandan işveren briefleri ile yorumlanarak proje oluşturulması gerekmektedir. Ancak birçok proje girdisinin olması, diğer yandan kişinin özgün tasarım kriterleri, piyasa da kabul edilen teslim sürelerinin kısalığı ile büyük kafa karışıklıklarına sebebiyet vermektedir. Oluşan bu durumun minimal bir kriz yönetimi ile değerlendirilmesi ve üretilen tüm projelerde (ölçek ve fonksiyonları ne olursa olsun) sistematik bir program izlenmesi gerekmektedir. Ancak projelerin üretim süreci ile alakalı “nasıl” sorularını yanıtlayan kaynaklar ve eğitimler ülkemizde fakülte veya özel eğitim kurumlarında verilmemektedir. Dolayısıyla mimar adaylarının uygulanabilir proje üretim sürecini pekiştirebilmesi için bir mimarlık ofis organizasyonu içerisinde bulunması gerekmektedir. Ancak bu organizasyonlar içerisinde proje hatalarına ve teknik bilgi yetersizliğine tahammülsüzlük, mimarlığın kişiselleştirilmesi ve ekipler içerisindeki bilgi paylaşımlarındaki yetersizliklerden dolayı mimar adaylarının mimari gelişim süreçlerinde ciddi sıkıntılar oluşmaktadır. Konsept/Ruhsat sürecinin tamamıyla yönetimi, çizimi ve sürece hakimiyet, ancak gerçekleşecek projeler üzerinden deneyimlenebilmekte, dolayısıyla mimari organizasyonlar içerisinde yer bulamayan veya kendi organizasyonunu oluşturmakta zorlanan mimarların bu özgüvene ulaşması için bir formül geliştirilmemektedir.

  Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların inşaat piyasası üzerindeki doğrudan etkisi, mimari organizasyonların ekip sayılarında ciddi bir düşüşe sebebiyet verdiği gibi mimari personel yetiştirmek, bu gelişim sürecine zaman ve bütçe ayrılması imkansız hale gelmiştir. Diğer yandan organizasyonların personel tercihlerinin 2d,3d ve uygulanabilir projeler konusunda uzmanlık seviyesinde olması da mimari gelişimin önündeki en büyük etkendir. Ülkemizde yapılan tüm mimarlık söyleşilerinde de benzer şekilde mimari ofisler projelerin sunum aşamaları üzerinden yalnızca ne yaptıklarını anlatmakta, ancak nasıl yaptıkları hakkında bir bilgi vermemektedir. Teamwork Akademi’de eğitim içerisinde kullanılan tüm Teamwork Architects projeleri üzerinden “nasıl” soruları da ayrıca yanıtlanmakta, sektörle alakalı mesleki sırlar paylaşılmaktadır.

  Ülkemizde mimari eğitimlerde “professional practice” derslerinin yetersizliği, mimarlık ofislerinin kendi içine kapanıklığı ile birleştiğinde mimar adayının, uygulanabilir proje üretimi konusunda gerekli tecrübe ve özgüveni edinmesi sürecini ciddi anlamda geciktirmektedir. Projenin çok bilinmeyenli bir denklemden, ruhsat alabilecek hale gelmesi ve özgün tasarımsal kararlar barındırması süreci 2d/ 3b üzerinden ciddi bir yönetim gerektirmektedir. Dolayısıyla mimarın her bir aşama da karşısına çıkan “Nasıl?” sorusunun çözümünü bulabilmesi projenin geliştirilme sürecini tek başına oluşturabilecek noktaya gelmesi kişinin mimari gelişimi açısından en önemli unsurdur.

  Üretilen projenin uygulanabilir olması da her geçen gün daha fazla dijitalleşen mimari sektör için yeterli bir aşama değildir. Projenin farklı sunum teknikleri üzerinden anlatılabilmesi, 3d görselleştirme teknikleri ve animasyon ile desteklenmesi proje kalitesinin artması için artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla mimarın 2d/3d geçişi arasında nasıl kararlar alınması gerektiği ve 3d üzerinde projeye yapılan tüm hamlelerin yine proje girdileriyle uyum sağlaması gerektiği bilincine erişmesi gerekmektedir. Üretilen modelin tüm kontrolleri yapıldıktan sonra, görselleştirme aşamasına taşınması ve piyasada kabul gören görselleştirme seviyelerinin üzerine çıkartılması yine proje kalitesini arttıran etmenlerden biridir. Bu aşama da malzemelerin ve cephe sistemlerinin uyumu, kamera açılarının doğru belirlenmesi, malzeme ayarlarının doğru yapılması aşamalarının yanında post-production evresi, oluşturulacak render’ın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Oluşturulan görseller, diyagramatik şemalar ve mimari animasyonla desteklenerek sunum daha anlatıcı ve etkileyici hale dönüştürülebilmektedir. Proje sunum teknikleri ve nasıl yapılması gerektiği Konsept/Ruhsat Eğitimi içerikleri kapsamındadır.

 

   Saptadığımız tüm bu eksiklikler doğrultusunda oluşturduğumuz Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi temel olarak 3 part’tan oluşmaktadır. İlk part;

-          Mimari Proje Süreçleri,

-          Mimari Hizmet Sözleşme ve Şekilleri,

-          Farklı Ölçek ve Fonksiyon projelerin 2d’lu olarak incelenmesi ve uygulamalar üzerinden pekiştirilmesi,

-          Projeleri etkileyen tüm girdilerin (tüm imar yönetmelikleri, otopark/sığınak/yangın yönetmelikleri, emsal ve ruhsat hesapları, arazi kot/sınır/imar durumu/plan notları) analizi ve projelere “nasıl” işleneceği,

-          Mimari 2d organizasyonlar oluşturulurken tüm proje girdilerinin “nasıl” yönetileceği ve projelerin tüm bu sınırlamalara rağmen hangi aşamalarında tasarımsal kararların alındığı,

-          Binaların yüksekliklerine bağlı olarak farklı çekirdek kurgularının “nasıl” yapılacağını ve tasarımsal kararların “nasıl” alındığı,

-          Üretilen konsept projelerde statik, mekanik, elektrik kararlarının “nasıl” alınması gerektiği,

-          Karşımıza çıkabilecek farklı imar durum şekillleri,

-          Projenin çizim aşamasına geçilmeden önce matematiksel olarak “nasıl” çözümlenebileceği,

-          “Hangi” arazi verileri ve resmi belgelerin konsept aşamalarından önce toplanması gerektiği,

-          Emsal,%30 ve inşaat alanı hesaplamalarının “nasıl” yapıldığı,

-          Proje içerisinde kullanılan ünite tipoloji ve gereklilikleri,

-          Ezbere bilmemiz gereken tüm terim ve yönetmelik maddeleri,

-          Modüler sistematiğin projelere “nasıl” yerleştirilebileceği,

-          3d’ye geçişten önce 2d üzerinde “ne gibi” kütlesel kararlar alınabileceği,

  Konuları ile ilgili uygulamalar, örnek proje incelemeleri ve teorik anlatımları kapsamaktadır

 

  Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi’nin ikinci partında;

-          2d – 3d geçişi,

-          3d proje modelleme teknikleri,

-          Cephe ve kütle tasarım sistematiği,

-          Malzeme, kamera ve render motoru ayarları,

-          Gündüz ve gece görselleştirme parametreleri,

-          Post-Production aşaması,

-          Mimari animasyon teknikleri,

-          VR (Virtual Reality) görselleştirme tekniği,

  Konuları ile ilgili uygulamalar, örnek proje incelemeleri ve teorik anlatımları kapsamaktadır.


  Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi’nin son partında;

-          Ruhsat için gerekli evrakları,

-          Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik koordinasyonu,

-          Ruhsat projelerinde gereken hesaplama paftaları,

-          Emsal,%30 ve inşaat alanı hesaplamaları,

-          Ruhsat projelerinin üzerinde barındırması gereken verileri,

-          Ruhsat paftalama sistematiği,

-          Kesit ve Görünüş detayları,

-          Belediye süreçleri,

  Konuları ile ilgili uygulamalar, örnek proje incelemeleri ve teorik anlatımları kapsamaktadır.


  Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi 3.5 saatlik 12 periyottan oluşmaktadır. Eğitim içerik konularının ağırlığından ve pekiştirilme zorluğundan dolayı Teamwork Akademi olarak verimin arttırılabilmesi için;

-          Her periyodun sonunda farklı ölçek bir uygulama katılımcılardan istenmektedir. Bu uygulamalar Hafta içi 11.00-19.00 saatleri arasında eğitim atölyesi kullanılarak yapılabilmekte ve Teamwork ekibinin yardımı alınabilmektedir.

-           Eğitimlerin tamamlanmasının ardından eğitim konularını uygulamalar ile içeren online eğitim programları yine katılımcılara teslim edilerek tüm konuların ömür boyu tekrar edilmesini sağlamaktayız.

-          Eğitim sonu online eğitim programları ile birlikte 2d ve 3d proje, malzeme ve post-production arşivleri katılımcılara teslim edilmektedir.

-          Eğitim son periyodunda kişiye özel eğitim bitirme sertifikaları katılımcılara teslim edilmektedir. 

Eğitimin Amacı


+ Yönetmelikler Hakimiyeti
+ Ruhsat Proje Çizimi
+ Farklı Ölçeklerde Uygulanabilir Kat Planı Tasarımı
+ Proje Geliştirme Bilgisi
+ Kütle ve Cephe Tasarımı Bilgisi
+ Modelleme Yeteneği
+ Mimari Görselleştirme Araçları ve Tekniği 
+ Post-Production Tekniği
+ Mimari Animasyon ve Montaj
+ Ruhsat Projeleri Detayları, Hesapları ve Belediye Yönetimi

Özelliklerini kazanmanız için Teamwork Architects tarafından hazırlanan Mimari Eğitim paketidir.

Eğitim Süresi ve Yönetimi

Pazartesi-Çarşamba Günleri 18.45 - 21.55 saatleri arasında teori ve uygulamalı anlatımlar yapılmaktadır. Hafta içi hergün Eğitim Atölyesi 11.00 - 19.00 saatleri arasında katılımcıların kullanımlarına açıktır. 


Eğitim kesin kayıt için gereken ön ödeme ilgili hesaba havale yolu ile gönderildikten sonra kaydınız kesinleşmektedir. Ön ödeme tutarı iade edilmez. 

Eğitim Tarihleri


6 Eylül - 13 EkimEtkinlik Ücreti

 • ERKEN KAYIT ÜCRETİ
 • 3.250 TL

 • NORMAL ÜCRET
 • 3.500 TL

 • 3 ve daha fazla kişilik grup katılımlarında ekstra %20 indirim uygulanmaktadır.
 • 6 ve daha fazla grup katılımlarında özel eğitim günü ve saati planlaması yapılabilir.
 • Not ortalaması 3.50 ve üzeri yeni mezun ve öğrenci katılımcılar için burs imkanı bulunmaktadır.

Etkinlik Ders Programı

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 1)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 2)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 3)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 4)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 5)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 6)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 7)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 8)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 9)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 10)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 11)

 • Eğitmen
 • Teamwork Architects Ekibi
 • Konu
 • Mimari Konsept/Ruhsat Eğitimi (Part 12)

Sıkça Sorulan Sorular

- Hayır. Mimarlar ve mimari proje süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen iç mimar ve inşaat mühendisi katılımcılara da yöneliktir.

- Eğitimler kurucu ortaklarla proje yürütücüleri tarafından verilmektedir.

- Eğitime katıldığınız durumda uygunluğu doğrultusunda sabah 11:00-19:00 arasında eğitim alanını kullanabilir ve tüm sorularınızı bizlere sorabilirsiniz.

- Eğitimler teamworkarchitects merkez ofisinde verilmektedir.

- Eğitimdeki tüm sunumların yanı sıra mimari proje arşivlerimizi de paylaşıyoruz.

- Bankanızın size tanıdığı imkanlar doğrultusunda yapılabilmektedir.

- Not ortalaması 3.50 ve üzeri olan yeni mezun ve öğrenci başvurularında her grup için 1 kişi %100 burslu katılım olanağı bulunmaktadır.

Ulaşım Bilgileri

Metro, metrobüs, otobüs, minibüs gibi toplu taşıt araçları ile ulaşım son derece kolaydır.

METRO İLE GELECEKLER İÇİN:

Altunizade durağında inip Kadıköy yönünde giden minibüslerle Koşuyolu karakolunun karşısında indiğinizde merkez ofisimize erişim sağlayabiliyorsunuz.

METROBÜS İLE GELECEKLER İÇİN:

Altunizade durağında inip Kadıköy yönünde giden minibüslerle Koşuyolu karakolunun karşısında indiğinizde merkez ofisimize erişim sağlayabiliyorsunuz.

MARMARAY İLE GELECEKLER İÇİN:

Marmaray ile Ayrılık Çeşmesi durağında inip Nautilus Alışveriş Merkezinin üst bölgesinden geçen Koşuyolu yönüne giden minibüslerle Koşuyolu karakolunun karşısında indiğinizde merkez ofisimize erişim sağlayabiliyorsunuz.

ÜSKÜDAR YÖNÜNDEN GELECEKLER İÇİN

Üsküdar’dan kalkan Koşuyolu minibüsleri ile Koşuyolu Starbucks’ın orada inip 5 dakika yürüyerek ofisimize erişim sağlayabiliyorsunuz.

KADIKÖY YÖNÜNDEN GELECEKLER İÇİN

Kadıköy’den kalkan Koşuyolu minibüsleri ile Koşuyolu karakolunun karşısında indiğinizde merkez ofisimize erişim sağlayabiliyorsunuz.

Instagram

Bize Yazın

Lütfen Ad Soyad bilginizi yazınız
Lütfen geçerli bir e-posta adresi giriniz "E-Posta" adresi geçerli!
Lütfen geçerli bir telefon numarası giriniz Telefon numarası geçerli!
Lütfen konuyu yazınız
Lütfen bize iletmek istediğini mesajınızı giriniz

İletişim Bilgileri

Koşuyolu Cad. No:100 Kadıköy / İST
academy@teamworkarchitects.com
0 (216) 464 64 32